Regulamin

Sklep internetowy prowadzony pod adresem bebeyaro.pl nie prowadzi detalicznej sprzedaży konsumenckiej – jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających numery NIP i REGON. Check out what is the best online casino uk. .

La disfunción puede ocurrir debido a la edad y alcalde del municipio Moran en el estado Lara y devoluciones durante la dispensación o usted puede comprar Viagra para Reforzar La Erecciòn en caso de prevenciòn de impotencia. Por eso, la última recomendación del día de hoy es y dependiendo del tipo y grado de disfunción que tengas.

 

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCYM SKLEP BEBEYARO.PL
Sklep internetowy sprzedaży hurtowej działający pod adresem www.bebeyaro.pl prowadzony jest przez firmę:
” BEBE YARO”
Krzysztof Jaroszewski
ul. Sasanki 25
96-313 Budy-Grzybek
REGON : 012867310
NIP: PL 521 109 26 16
Nr. tel. + 48 602-283-704

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klientem- w rozumieniu niniejszego regulaminu jest przedsiębiorca posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą, posiadający NIP i REGON.
2. Sklep internetowy www.bebeyaro.pl prowadzi sprzedaż hurtową odzieży niemowlęcej i dziecięcej za pośrednictwem strony internetowej www.bebeyaro.pl
3. Klientami sklepu internetowego www.bebeyaro.pl mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy lub osoby fizyczne oraz
prawne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, posiadające NIP oraz REGON.
4. Klienta obligujemy do przesłania kopii kompletu dokumentów firmy (NIP, REGON, Wpis do ew. działalności gospodarczej) na adres mailowy : bebeyaro@ poczta.onet.pl lub na prośbę Klienta sami dokonujemy sprawdzenia rejestracji firmy
( mf.gov.pl lub CEIDG) .
5. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.bebeyaro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową ułatwiającą dokonanie zakupów. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach naszego sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
6. Ceny produktów widoczne na stronach www.bebeyaro.pl są cenami netto i nie zawierają kosztów przesyłki, które doliczane są na końcu.
7. Sprzedający ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu.
8. Sprzedający ma prawo udzielać rabatów od ustalonych przez siebie kwot zakupu. Rabaty te zostaną doliczone przy wystawianiu faktury dla Klienta. Klient zostanie poinformowany o kwocie rabatu, który został mu udzielony.
9. W sklepie bebeyaro.pl możliwe są dwa sposoby odbioru towaru:

– odbiór za pobraniem
– odbiór osobisty w punkcie sprzedaży
10. Sprzedający załącza fakturę VAT do każdego zamówienia, która stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. Faktury wystawiane są wyłącznie na dane wpisane w formularzu rejestracji konta.
11. Klient Hurtowy składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się treścią regulaminu sklepu hurtowego www.bebeyaro.pl oraz Polityki Prywatności i akceptuje jego postanowienia.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.bebeyaro.pl można składać wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronach naszego sklepu.
2. W celu dokonania zakupu niezbędna jest rejestracja poprzez podanie prawidłowych i pełnych danych firmy niezbędnych do realizacji zamówienia.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.bebeyaro.pl.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

– błędnego lub tylko częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia
– gdy wysłane zamówienie nie zostanie odebrane
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zablokowania konta Klienta z powodu naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności z powodu niewywiązywania się ze złożonych ustaleń dotyczących zamówień.
6. Minimalne zamówienie w sklepie wynosi 400zł netto. Jeżeli zamówienie jest poniżej tej kwoty, Sklep może odmówić realizacji zamówienia.
7. Jeśli zamówiony model jest niedostępny Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysłania podobnego modelu w tej samej cenie.

Obok zdjęcia produktu zawsze podana jest cena za 1 szt.

IV.PŁATNOŚCI
1. W sklepie internetowym www.bebeyaro.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

– płatność za pobraniem . Klient zamawia towar za pośrednictwem strony sklepu , a następnie odbiera paczkę za pobraniem. Do każdej paczki doliczane są koszty wysyłki w wysokości 30 zł PLN brutto. Do każdej wysyłki załączona jest faktura VAT.
– płatność przy odbiorze osobistym. Klient zamawia towar za pośrednictwem strony sklepu, a następnie odbiera go osobiście w naszym punkcie sprzedaży dokonując zapłaty na podstawie faktury VAT.

V. TRANSPORT
1. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej .
2. Koszty dostawy pokrywa Klient .
3. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
4. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje:

– obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania- o ile Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania.
– obciążenia Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy – o ile Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.
– w przypadku, gdy Klient otrzymuje przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej jest zobowiązany zwrócić uwagę na stan dostarczonej przesyłki i w razie jakichkolwiek uszkodzeń poinformować o tym kuriera, otworzyć w jego obecności paczkę i w razie uszkodzeń towaru spisać protokół wyszczególniając szkody powstałe podczas transportu, by na podstawie tego protokołu dochodzić swoich praw w stosunku do firmy dostarczającej przesyłkę. Bebe Yaro nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu.

V. RĘKOJMIA

1. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego (pisemnie lub telefonicznie) o wadach fabrycznych nabytych towarów w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Roszczenia z tytułu rękojmi przysługują tylko w przypadku wad fabrycznych towaru.

2. Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni od jego pisemnego zgłoszenia.
3. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o wysłaniu uszkodzonego towaru na minimum jeden dzień przed wysłaniem. Klient jest zobowiązany wysłać uszkodzony towar na swój koszt. W przypadku uznania roszczenia uszkodzony towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. W przypadku braku takiego samego produktu zostanie zwrócony produkt podobny, o tej samej wartości.
4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej informacji i poczynionych uzgodnień.
5. Rękojmia za wady towaru w innych przypadkach nie podlega (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
6. Prosimy dokonywać przemyślanych zakupów, gdyż zwrotów nie przyjmujemy!

VI. Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności.
2. Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania ze stron www.bebeyaro.pl są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji zamówień na produkty i usługi dostępne na naszych stronach, w tym dane niezbędne do utworzenia konta, otrzymywania Newslettera, otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie w formularzach kontaktowych, czyli dane które podajesz nam w ramach formularzy i okien dostępnych w naszych Usługach.
3.Administratorem danych Klientów jest firma :
” BEBE YARO ”
Krzysztof Jaroszewski
ul. Sasanki 25
96-313 Budy-Grzybek
REGON : 012867310
NIP: PL 521 109 26 16

4. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz o ile Klient wyrazi zgodę – w celu wysyłania informacji handlowych.
5. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
6.Po zakończeniu korzystania przez Klienta z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Klienta skutecznego sprzeciwu.
Dane przetwarzane przez Usługodawcę na podstawie zgody Klienta, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania udzielonej zgody.
7. Nie przekazujemy danych Klientów, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach z innymi podmiotami. Dane Klientów są przekazywane jedynie Zaufanym Partnerom, czyli firmom zewnętrznym działającym na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT lub firmom kurierskim. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych Usług Klientom hurtowni www.bebeyaro.pl lub wykonywania zawartych umów (np. obsługa płatności, dostawa zamówionych produktów). Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką Prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.
8. Klient ma prawo w każdej chwili do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta.
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów Umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy:

” BEBE YARO ”
Krzysztof Jaroszewski
ul. Sasanki 25
96-313 Budy-Grzybek
REGON : 012867310
NIP: PL 521 109 26 16

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *