Za zakup powyżej 960 zł 15% RABATU   |   WYSYŁKA REALIZOWANA OD 99 zł

Regulamin

Sklep internetowy prowadzony pod adresem bebeyaro.pl prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną.

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCYM SKLEP BEBEYARO.PL

Sklep internetowy sprzedaży hurtowej działający pod adresem www.bebeyaro.pl prowadzony jest przez firmę:
” BEBE YARO”
Krzysztof Jaroszewski
ul. Sasanki 25
96-313 Budy-Grzybek
REGON : 012867310
NIP: PL 521 109 26 16
Nr. tel. + 48 602-283-704

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klientem- w rozumieniu niniejszego regulaminu jest przedsiębiorca posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą, posiadający NIP i REGON lub Klient indywidualny , nie prowadzący działalności gospodarczej.
2. Klienci z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani do przedstawienia aktywnego Euro Nipu . Po sprawdzeniu dokumentów Klientowi przysługuje zakup z 0% Vatem.

3. Sklep internetowy www.bebeyaro.pl prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną odzieży niemowlęcej i dziecięcej za pośrednictwem strony internetowej www.bebeyaro.pl
4. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.bebeyaro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową ułatwiającą dokonanie zakupów. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach naszego sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
5. Ceny produktów widoczne na stronach www.bebeyaro.pl są cenami netto i nie zawierają kosztów przesyłki, które doliczane są na końcu.
6. Sprzedający ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu.
7. Sprzedający ma prawo udzielać rabatów od ustalonych przez siebie kwot zakupu. Rabaty te zostaną doliczone przy wystawianiu faktury dla Klienta. Klient zostanie poinformowany o kwocie rabatu, który został mu udzielony.
8. W sklepie bebeyaro.pl Klient składa zamówienie, w ciągu 3 dni opłaca należną kwotę poprzez przelew bankowy lub poprzez inne formy płatności elektronicznej uwzględnione w koszyku. Po otrzymaniu i potwierdzeniu wpłaty na konto firmowe bebeyaro zamówienie zostaje zrealizowane.

9. Sprzedający załącza fakturę VAT lub paragon do każdego zamówienia, która stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. Faktury wystawiane są wyłącznie na dane wpisane w formularzu rejestracji konta.
10. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się treścią regulaminu sklepu hurtowego www.bebeyaro.pl oraz Polityki Prywatności i akceptuje jego postanowienia.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.bebeyaro.pl można składać wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronach naszego sklepu.
2. W celu dokonania zakupu niezbędna jest rejestracja poprzez podanie prawidłowych i pełnych danych firmy niezbędnych do realizacji zamówienia.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.bebeyaro.pl.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

– błędnego lub tylko częściowego wypełnienia formularza zamówienia.
– braku płatności lub płatności niezgodnej ze wskazaniem koszyka zamówień.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zablokowania konta Klienta z powodu naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności z powodu niewywiązywania się ze złożonych ustaleń dotyczących zamówień.
6. Minimalne zamówienie w sklepie wynosi 200 zł netto. Jeżeli zamówienie jest poniżej tej kwoty, Sklep może odmówić realizacji zamówienia.
7. Jeśli zamówiony model jest niedostępny Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysłania podobnego modelu w tej samej cenie.

Obok zdjęcia produktu zawsze podana jest cena za 1 szt.

IV.PŁATNOŚCI

1. W sklepie internetowym www.bebeyaro.pl realizowane są tylko zamówienia po dokonaniu płatności przelewem.


V. TRANSPORT

1. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej .
2. Koszty dostawy pokrywa Klient .
3. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
4. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje:

– obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania- o ile Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania.
– obciążenia Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy – o ile Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.
– w przypadku, gdy Klient otrzymuje przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej jest zobowiązany zwrócić uwagę na stan dostarczonej przesyłki i w razie jakichkolwiek uszkodzeń poinformować o tym kuriera, otworzyć w jego obecności paczkę i w razie uszkodzeń towaru spisać protokół wyszczególniając szkody powstałe podczas transportu, by na podstawie tego protokołu dochodzić swoich praw w stosunku do firmy dostarczającej przesyłkę. Bebe Yaro nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu.

V. RĘKOJMIA

1. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego (pisemnie lub telefonicznie) o wadach fabrycznych nabytych towarów w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Roszczenia z tytułu rękojmi przysługują tylko w przypadku wad fabrycznych towaru.

2. Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni od jego pisemnego zgłoszenia.
3. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o wysłaniu uszkodzonego towaru na minimum jeden dzień przed wysłaniem. Klient jest zobowiązany wysłać uszkodzony towar na swój koszt. W przypadku uznania roszczenia uszkodzony towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. W przypadku braku takiego samego produktu zostanie zwrócony produkt podobny, o tej samej wartości.
4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej informacji i poczynionych uzgodnień.
5. Rękojmia za wady towaru w innych przypadkach nie podlega (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
6. Prosimy dokonywać przemyślanych zakupów, gdyż zwrotów nie przyjmujemy!

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy:

” BEBE YARO ”
Krzysztof Jaroszewski
ul. Sasanki 25
96-313 Budy-Grzybek
REGON : 012867310
NIP: PL 521 109 26 16